Nieuwsbrief Doopsgezind NU
Nieuwsbrief nr 11 | mei 2019 
 

Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 6 juni 2019. Kopij kunt u uiterlijk 3 juni mailen naar dn@doopsgezind.nl


uitgelicht
Geweldloze communiceerders, verzamelt u!
Geweldloze communiceerders, verzamelt u!
De afgelopen tien jaar heeft geweldloos communiceren in steeds meer Nederlandse doopsgezinde gemeenten aandacht gekregen. De Stuurgroep Geweldloos Communiceren Almere komt graag in contact met andere doopsgezinde gemeenten en groepen die hiermee bezig zijn (geweest), of plannen daarvoor hebben. Lees meer >>
 

achtergronden
Scheppingsverhaal in Damwoude
Scheppingsverhaal in Damwoude
In de DG Damwâld legde op zondagmorgen 5 mei jl. Jacob Bijlsma uit Broeksterwoude het scheppingsverhaal uit, met behulp van dia's en foto's. Zo werd de ‘dienst’ op Bevrijdingsdag wel heel bijzonder! Lees meer >>
 

nieuws
Collecte Luchthavenpastoraat Schiphol
Collecte Luchthavenpastoraat Schiphol
De Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol biedt vanuit een protestants-christelijke identiteit pastorale en diaconale ondersteuning aan reizigers. De ADS is vertegenwoordigd in het bestuur. Met uw bijdrage kunt u het Luchthavenpastoraat steunen. Lees meer >>
 

Een dag naar de 'Global Mennonite Peacebuilding Conference' Een dag naar de 'Global Mennonite Peacebuilding Conference'
Het is nu mogelijk om je per dag in te schrijven voor de Global Mennonite Peacebuilding Conference & Festival in Mennorode. Stuur hiervoor een e-mail naar info@ads.nl waarin je aangeeft welke dagen je wilt komen, je naam en eventuele dieetwensen. Lees meer >>
 

Ik ben blij om haar geluk Ik ben blij om haar geluk
Marijke is de trotse, bezorgde, onvoorwaardelijk liefhebbende moeder van drie heel verschillende kinderen. Haar oudste dochter woont in Nederland, haar zoon in Amerika. Haar jongste dochter trad – na een lange ontwikkeling - onlangs in in een slotklooster. Lees meer >>
 

Doopsgezind NL mei-juni 2019 Doopsgezind NL mei-juni 2019
‘Het leeft in je, dat vuur, in je hart, in je ziel, in wat eigenlijk? Ergens binnenin je. Soms laaiend, soms smeulend als een klein gloeiend kooltje – maar met een beetje geesteswind kan het opvlammen. Dan straalt het, brandt het en steekt het anderen aan.’ Het nieuwe nummer van Doopsgezind NL: ‘Vuur, ga mij voor.’ Lees meer >>
 

Doopsgezind Plus | mei-juni 2019 Doopsgezind Plus | mei-juni 2019
De kerk in vlammen zien opgaan, de geloofsbeleving van jongeren, het heilige vuur, de warmte van liefde en de ‘machteloze woede’. Het thema van de nieuwe Doopsgezind Plus is ‘Ontvlammen’. Lees meer >>
 

Petitie Kairos-Sabeel voor vrede in het Heilige Land Petitie Kairos-Sabeel voor vrede in het Heilige Land
Tien jaar geleden, in december 2009, schreef een groep vooraanstaande Palestijnse christenen het Kairos-document. Inmiddels is de situatie eerder verslechterd dan verbeterd. Kairos-Sabeel vraagt om ondersteuning middels een petitie. Lees meer >>
 

Pinksterpelgrimage 2019 in Hoorn Pinksterpelgrimage 2019 in Hoorn
Destijds gingen de volgelingen van Jezus erop uit om met groot enthousiasme over Hem te vertellen. Ondersteund door de Raad van Kerken, pakken de kerken in Hoorn dit enthousiasme op en organiseren ter voorbereiding op het Pinksterfeest tussen Hemelvaart en Pinksteren oecumenische gebedsvieringen. Lees meer >>
 

MGV internationaal jongerencongres MGV internationaal jongerencongres
30 mei 10:00 uur
Menno’s Global Village gaat On The Road! Jongeren uit heel Europa zijn uitgenodigd om met Hemelvaart 2019 (30 mei t/m 2 juni) deel te nemen aan het internationale doopsgezinde jongerencongres in Dopersduin. Lees meer >>
 

Zeg ‘t ‘s lief... Zeg ‘t ‘s lief...
1 juni 10:00 uur
De DG Den Ilp-Landsmeer biedt de workshop Zeg ‘t ‘s Lief aan, waarin geweldloos communiceren centraal staat. Hoe kunnen wij conflicten voorkomen? Hoe kunnen we op ons werk, in ons privéleven, of bijvoorbeeld als opvoeders, zó communiceren dat we nader tot elkaar komen, elkaar beter verstaan? U krijgt van twee ervaren trainers, Rita Romeijn en Marijke Laan, handvatten aangereikt. Lees meer >>
 

Open colleges vrijzinnige theologie Open colleges vrijzinnige theologie
13 juni 10:00 uur
Nu de christelijke geloofspraktijk niet meer vanzelfsprekend is, is ook het theologisch denken veranderd. Tegenwoordig moeten theologen het snel verdwijnende christelijk geloven opnieuw, quasi van buitenaf, zien binnen te komen. Open colleges rond het gedachtegoed van de Franse filosoof François Jullien: 'denken in spreidstand'. Lees meer >>
 

Nieuwe lid. Op 9 juni, eerste Pinksterdag, zal Jacob Cuperus op grond van zijn belijdenis gedoopt worden in de doopsgezinde gemeente Rotterdam. De dienst vindt plaats in de doopsgezinde kerk aan de Noordmolenwerf 3 te Rotterdam; aanvang 10.15 uur.
Aangeboden. Twee emeriti predikanten ruimen hun bibliotheek op. Zij hebben ter overname: Commentaren reeks Oude Testament; Commentaren Nieuwe Testament; Mennonitica; Judaïca. Contact: 0229 551 483.

  contact
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
24 mei 11:​00 uur
Oecumenisch platform organiseert een werkbezoek
Dit eerste werkbezoek van het Oecumenisch Platform Noord-Holland is voorbereid met de Oecumenische Werkgroep de Egmonden. We staan stil bij de betekenis van de oecumenische viering voor onszelf en de bezoekers. Lees meer >>

24 mei 14:​00 uur
Slotbijeenkomst Cursus Doperse Theologie op Mennorode
De afsluiting van de Cursus Doperse Theologie in de huidige vorm en het vertrek van Gerke van Hiele als coördinator wordt gemarkeerd met een feestelijke samenkomst voor cursisten, oud-cursisten, docenten en oud-docenten. Opgave uiterlijk 20 mei bij de ADS. Lees meer >>

24 mei 16:​00 uur
Ionagroep Nederland ‘De roep van de stilte’
Het eiland Iona in Schotland is al eeuwenlang een pelgrimsoord. In de schoonheid van de natuur en de gastvrijheid van de Iona Community komt een mens tot zichzelf. De Ionagroep Nederland organiseert in Dopersduin in Schoorl een weekend waar de sfeer van Iona heerst. Het thema is: ‘De roep van de stilte’. Lees meer >>

25 mei 10:​30 uur
Bijeenkomst Vriendenraad van Doopsgezind WereldWerk
Op zaterdag 25 mei houdt WereldWerk een bijeenkomst van de Vriendenraad. Deze Vriendenraad is voortgekomen uit de Doopsgezinde Vredesgroep op het moment dat Bijzondere Noden en de Vredesgroep in 2006 met elkaar fuseerden. Lees meer >>

25 mei 10:​30 uur
Gemeentevergadering
De eerstkomende Gemeentevergadering (GV), de voormalige Broederschapsvergadering, zal gehouden worden op zaterdag 25 mei in Den Haag. Lees meer >>

25 mei 13:​00 uur
Regioweekend
Grote helden en kleine helden. Een held op sokken of Superman. Helden zijn er in alle soorten en maten. Tijdens dit heldenseizoen leer je bij Regioweekend je superkrachten kennen en leer je soms ook kwetsbaar te zijn. We verbeteren de wereld en helpen elkaar bij (te) gekke spellen en andere moeilijkheden. Durf jij een held te zijn? Lees meer >>

25 mei 15:​00 uur
Opzoomerlezing door Jeanne Traas-Hageman
Met de Opzoomerlezing staan Vrijzinnigen Nederland stil bij de oprichting van deze vereniging, in 1870, door prof. dr. C.W. Opzoomer. Dit jaar wordt de lezing in Baarn gehouden. Het thema is: Vrijzinnig zijn in tijden van onbehagen – helpt dat? Lees meer >>

26 mei 10:​00 uur
The Saint Georges Singers in Groningen
Op 26 mei zal een bijzondere dienst gehouden worden door ds. R. Yetsenga, met een muzikale omlijsting verzorgd door het koor ‘the Saint Georges Singers’. Lees meer >>

30 mei 10:​30 uur
Vermaningspad 2019
Op 30 mei organiseert de doopsgezinde gemeente te Apeldoorn het Vermaningspad. De fiets- en autoroutes voeren van Apeldoorn naar Mennorode waar de lunch wordt gebruikt. De dag wordt in Apeldoorn afgesloten met een vesper. Lees meer >>

1 juni 14:​00 uur
'Orgel op zaterdag' in Almelo
Op zaterdag 1 juni 2019 a.s. verzorgt Paul Rosoman uit Nieuw Zeeland de bespeling van het Heilmann-Courtain-orgel. Op het programma staan werken van Gustav Merkel, Georg Böhm en Vincent Lübeck. Lees meer >>

5 juni 13:​30 uur
Comforters maken in Joure
Kom in Joure een handje helpen met het maken van comforters (dikke dekens) voor vluchtelingen in het Midden-Oosten. Na afloop drinken we koffie tijdens de ontmoetingsmiddag. Lees meer >>

5 juni 19:​30 uur
Zomercursus in Leiden
In twee avonden bespreekt Piet Hagenaars (theoloog en filosoof) de God van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament met aansluitend de hamvraag: 'Zijn die twee Goden aan elkaar gelijk?' Lees meer >>

7 juni 09:​45 uur
Promotie Marius van Hoogstraten
Op 7 juni hoopt Marius van Hoogstraten in Amsterdam te promoveren op een filosofisch/theologische interpretatie van interreligieuze ontmoetingen en de grenzen 'tussen' religies zelf. Lees meer >>

8 juni 10:​00 uur
Pinkster-pelgrimstocht van Haarlem via Leiden naar Den Haag
Pelgrimeren is van alle tijden. Door op weg te gaan zet je niet alleen je lijf in beweging. Je hart en je ziel worden ook soepel en warm. Voettocht in het kader van Feest van de Geest. Lees meer >>

9 juni 10:​30 uur
Pinksteren 2019 in de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem
Tijdens het Feest van de Geest komt van alles in beweging – en wij ook!
Zondag 9 juni vertrekt de speciale Pinksterbus om 10.30u uit Haarlem (opstappen Gedempte Oudegracht hoek Frankestraat) en om 11.00u uit Heemstede (opstappen Wipperplein). Lees meer >>

links
Over het jaarthema 


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde Sociëteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
   
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2019   Algemene Doopsgezinde Sociëteit
 
 

Bekijken in PDF-formaat